Reglement Tuinbeurs 2020

Aanwijzingen van de organisatie die opgevolgd dienen te worden zijn:

De betaling moet uiterlijk 1 februari binnen zijn .
 • Opbouwen kan vanaf 01 februari .
 • Parkeren achter de  hal na het laden en lossen.
 • Iedereen zorgt zelf voor achter- zij wanden (hoogte maximaal 2.50 m) en anders in overleg zodat  de  bezoeker de routing  moet vervolgen
 • Donderdagmiddag 6 februari moet de stand om 15 uur klaar zijn .

Donderdagmiddag 6 februari gaan de kachels aan om 1500 uur. Dit betekend dat er niet meer opgebouwd kan worden .

 • Tijdens de opbouw is er een shovel en heftruck aanwezig met chauffeur die beschikbaar is voor afladen lading.
 • Tijdens de opbouw zo spoedig mogelijk lossen en uw voertuig achter de hal op de parkeerplaats parkeren .
 • S, avonds alleen in overleg .
 • Afbreken stand kan  zondagavond vanaf 18.00 tot 21.00 of de dag erna vanaf 8 uur.
 • Eigen stand opbouwen en afbreken en graag professionele haspels gebruiken.
 • Geen hooi/strobalen in uw stand te gebruiken.
 • Al het afval uit eigen stand/ kraam zelf opruimen en meenemen,  anders worden de opruimingskosten doorberekend.
 • Er mag GEEN alcoholische drank geschonken worden in de stands.
 • Organisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Tijdens de beurs is er toezicht aanwezig om diefstal te voorkomen. Bij diefstal wordt de politie ingeschakeld.
 • Apparatuur kan men ‘s avonds laten staan, wel op eigen risico. Er is voor vier nachten toezicht (donderdagnacht ,vrijdagnacht , zaterdagnacht en zondagnacht ).
 • Flyers verspreiden is toegestaan, mits u dit zelf doet en na de beurs  uw flyers ook weer opruimt.
 • Het is verplicht tijdens de beursdagen je bedrijfsnaam of visitekaartje te dragen, zodat dit voor iedereen leesbaar en duidelijk is.
 • Tijdens de beurs verkochte artikelen ‘merken’ en of inpakken om diefstal te voorkomen.
 • Achterhoek beurzen zal indien nodig een tassen controle houden
 • Tijdens de beurs zijn verkeersregelaars aanwezig. Hun aanwijzingen dienen opgevolgd te worden.
 • Onbemande stands zijn niet toegestaan.
 • Bij calamiteiten kan er contact opgenomen worden met de  EHBO  en Politie. De organisator van de beurs is: Maurits Heebink 06-51361207 .
 • Roken in de  hal is verboden!
 • Ook tijdens de beurs nooddeuren hiervoor niet te gebruiken .
 • Standhouders zijn verplicht de juiste polsbandjes  om de pols te doen
 • Ondernemers rekenen zelf af met de cateraar!
 • En tot slot: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal.
 • TIP ; Mobiele telefoon alleen gebruiken tijdens de beurs als het echt nodig is .
 • Niet  gebruikt mogen worden, de brandweer zal hiervoor een controle uitvoeren en indien nodig maatregelen nemen.

Enkele materialen die niet gebruikt mogen worden, de brandweer zal hiervoor een controle uitvoeren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Geen landbouwplastic/hooi- en strobalen.
 • Accupolen moeten van accu,s afgehaald zijn.
 • Houtsnippers moeten nat zijn . (in de hal is beperkt water aanwezig )
 • Brandstoftanks moeten leeg zijn.
 • Kleden, doeken, marktkramen/stands moeten geïmpregneerd zijn (men kan hiervoor contact opnemen met Fire Protect (Gergotal ULft ) 0315-631431
 • Roken in de hal is ook tijdens de opbouw ten strengste verboden.
 • Er zijn brandhaspels aanwezig maar heeft u een goedgekeurde brandblusser, neem deze dan. Bij niet naleven van bovengenoemde kunt u verwijderd worden van de beurs!