Onze huisregels & algemene voorwaarden

Het reglement voor de tuinbeurs op 6, 7, 8 februari 2020.

Vanaf 16 jaar

Alleen personen van 16 jaar en ouder krijgen toegang tot de voorjaarsbeurs (onder 16 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene).Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen tassen worden gecontroleerd (bij aankomst en vertrek). Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd. Het is verboden om goederen en/of entreebewijzen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.

Geen alcohol of drugs

Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van alcohol/drugs.

Geldig entreebewijs

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs welke via de officiële weg is aangeschaft.

Geen wapenbezit

Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.

Geen overlast

Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.

Geen eigen eten, drinken of andere middelen

Het is niet toegestaan zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, verboden middelen. Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.

Fotoapparatuur

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie om professionele film- en fotoapparatuur mee het terrein op te nemen. Hieronder wordt verstaan alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen.

Film- en geluidsopnamen

Het maken van film- en geluidsopnamen zonder toestemming van de organisatie is niet toegestaan.

Overlast & Agressie

Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.

Intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag

Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.

Toegestane ruimten

Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.

Bedreiging, mishandeling en andere vormen

Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.

Racisme & Discriminatie

Handelingen en uitlating die duiden op racisme of discriminatie zijn verboden.

Schade eigendommen bezoekers

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.

Lichamelijk of geestelijk letsel

Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.

Vespreiding reclame-uitingen

Het is verboden op en rondom het terrein van de tuinbeurs folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming.

Beeld & Geluidsdragers

Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verplicht aanwijzingen aan te volgen

Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, verkeersregelaars, coördinator/BHV, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.

Overtreding huisregels

Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.

Maatregelen organisatie

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.

Algemene maatregelen

Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Achterhoekbeurzen.

Verlating terrein

Als u tijdens het evenement het terrein verlaat, heeft u geen recht meer het terrein opnieuw te betreden.

Akkoord algemene voorwaarden

Door aankoop van toegangsbewijs en bezoek van de tuinbeurs Doetinchem gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

In de hallen geplaatste voertuigen

Het is verboden om brandstof in de tanks van in de hallen geplaatste voertuigen en materialen te laten zitten, ook dienen accupolen losgekoppeld te worden.

Brandbare materialen

Het is verplicht om brandbare materialen te behandelen met brandvertragend middel (voor aanvang beurs).